[Rozmiar: 209214 bajtów]

Zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

Na zbiory biblioteki składają się:
Dokumenty piśmiennicze – książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze.
Dokumenty piśmienniczo – graficzne – plakaty, ulotki, ilustracje,
Dokumenty audiowizualne – płyty, kasety, dokumenty na nośnikach elektronicznych.

Literatura piękna i popularnonaukowa klasyfikowane są według systemu międzynarodowej klasyfikacji dziesiętnej VKD /podział systematyczny o symbolu cyfrowym/.

Stan księgozbioru na 31.12.2009 – 49937 woluminów
Struktura książek na 31.12.2009
Literatura piękna dla dzieci – 15114 woluminów
Literatura piękna dla dorosłych – 17895 woluminów
Literatura z innych działów – 16928 woluminów

witaj w Bibliotece | wydarzenia |o Bibliotece |Oddziały i Filie | Zbiory | Kontakt |
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu - wszelkie prawa zastrzeżone
zaprojektowane przez mssk